Arvind Krishna

IBM 2022年報出爐,年營收雙位數成長,七成來自軟體與諮詢服務。將混合雲與 AI 科技應用於解決實際難題,邀請各界攜手共創。

Copyright © 2023 TNL Mediagene